รับสมัครพนักงานขาย

ตำแหน่ง                 พนักงานขายสินค้า

วุฒิการศึกษา           ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ                เพศชาย-หญิง

อายุ                       25-30 ปี

ประสบการณ์            มีประสบการณ์ด้าน Lighting, โคมไฟ, ขายโครงการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติอื่น ๆ          มีรถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีโทรศัพท์มือถือ มีความตั้งใจจริงในการทำงาน ขยัน อดทน

ลักษณะงาน              ขายสินค้าระบบแสงสว่าง อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง โคมไฟ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล  โทรศัพท์ : 02-159-9463 – 65 ต่อ 107  มือถือ: 086-341-8012

E-mail address : personal@dimsense.com