แจ้งการย้ายที่ทำงานสำนักงานใหม่ บริษัท เอไอ เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบ

บริษัท เอไอเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จะย้ายที่ทำการสำนักงานจาก เลขที่ 1003/3 อาคารร่วมเสริมสิน

ซอยประชาชื่น 30 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 ไปยังสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นี้เป็นต้นไป

ดังนั้นในการติดต่อประสานงานและการจัดส่งเอกสารถึงบริษัทฯ ตั้งแต่วันดังกล่าว โปรดติดต่อตามที่อยู่ของสำนักงานแห่งใหม่ ตามหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ดังนี้

บริษัท เอไอเอ็ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

หมู่บ้านลภาวัน 17 เลขที่ 200/45-46 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-159-9463-5 โทรสาร 02-159-9466

Website : www.dimsense.com

E-mail address : customer@dimsense.com , sales@dimsense.com

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ